Pip voor kinderen

Elk kind beschikt over een groot oplossend vermogen hoe het om kan gaan met problemen. Daarom ga ik uit van de kracht van het individuele kind en werk vanuit een oplossingsgerichte benadering.